کانال تلگرام بنیان آرامش

شعار مجموعه :آرامش جایی درون من زندگی می کند ، برای یافتنش باید خودم را بیابم☺️

آدرس کلینیک مشاوره و روانشناختی بنیان آرامش :
شهرری میدان شهید غیبی خیابان مدرس ۳ خیابان
هشت متری انقلاب پلاک ۱۵

تلفن:۵۵۹۶۴۸۳۳ /۵۵۹۳۶۱۳۷

https://t.me/bonyanearamesh