کانال تلگرام الوان عشق

?????
#عاشق_دیوانه 
#part_1
باسگرمه هایی ک از شدت خشم توهم رفته بود نشسته بودم رو صندلی ب در کلاس خیره شده بودم چند تا ازهم کلاسی های ترم قبلمو دیدم ک شادو شنگول میرفتن مدرک زبانشونو بگیرن و منم با حسرت نگاهشون میکردم 
من مهتا مکاری هستم 19سالمه وعاشق تدریس زبان انگلیسی از همه مراحل قبول شدم فقط مدرکم مونده 
ک بتونم تدریس کنم …… 
اما از اونجایی که شانس من خیلی رنگیه استادمون منو تنها با یک نمره نگه داشته بود وهنوزم ک هنوز جمله ی آخرش تو سرم اکو میشد ????

تنها چیزی که خیلی اذیتم میکرد این بود تا حالا تو این شش سال بازه ایی ک میومدم رد نشده بودم اما حالا همه چیز فرق کرده بود
خیلی خوب یادمه از شدت خوش حالی لحظه شماری میکردم که وارد سایت بشم و نتیجه قبولیمو با چشای خودم ببینم اما انگار همه چیز برعکس تصوراتم بود با یاد آوری این قضایا آه بلندی از میون لبام خارج شد… 

سعی میکردم بی تفاوت باشم اما مگه میشد 
؟؟؟///
امروز وقتی میومدم ریخت نحصشو دیدم همه دخترا دورش جمع شده بودن و به بهانه سوال پرسیدن خودشیرینی میکردن انگار متوجه سنگینی نگاهم شد ک دریک آن به طرفم برگشت و با دیدن من پوزخند زد ورفت… 

سعی کردم بی خیال این افکار بشم فقط و فقط امیدوار بودم مدرسی ک میاد خوب باشه واین ترم آخرین ترمی باشه ک من میام ب این آموزشگاه…..
روی یکی از نیمکت های چوبی حیاط آموزشگاه نشسته بودم و به این فکر میکردم که چه چیزی باعث شد اون مرتیکه منو بندازه و تنها یک جمله به مغزم رسید همون جمله همیشگی…
با شنیدن زنگ کلاس 
از افکارم بیرون اومدمو به سمت کلاسمون حرکت کردم دوباره همون میز همون کلاس تنها تفاوتش این بود ک هم کلاسیام عوض شدن و معلممون با یاد آوری معلم استرس شدیدی پیدا کردم یه حسی بهم میگفت بازهمون پسره ی عوضی معلمم میشه 


همینجوری داشتم با خودم کلنجار میرفتم ک تقه ایی ب در خوردو درکلاس باز شد هنوز چهره طرفو ندیده بودم چون همه به احترامش از جاشون بلند شده بودن و منم صندلی آخر بودم و هیچ دیدی نداشتم بلخره با گفتن بفرمایید استاد همه نشستن منتظربودم ک چهره ایی نا آشنارو ببینم اما باچیزی که دیدم تقریبا خشکم زد 

اشکم کم مونده بود دربیاد

یکی از نقاط ضعفم این بود ک اگه ازیکی متنفربودم ودوباره میدیدمش و از همه بدتر وسرنوشتم تودستاش بود اشکم درمیومد


سعی کردم خونسرد باشم فوقش این بود که کلاسمو عوض میکردم ب همین امید دوباره به حالت اولم برگشتم که ….


@Alvan_eshg

https://t.me/Alvan_eshg