کانال ترند بورس

کانال ترند بورس به بررسی رؤند بازار و معرفی سهم های کوتاه مدت می پردازد
امید است این کانال شما را در رسیدن به سوددهی در بورس ایران یاری کند
https://t.me/trendbours