تو این گروه میتونی کسب و کار کانال یا گروه خودتو رایگان تبلیغ کنی 😍

هر 5 دقیقه یه بار میتونی رایگان تبلیغ بفرستی 🤗

https://t.me/vip4tab