کانال بیمه ایران نمایندگی۶۹۲۸(رجبی)

مشاوره وصدور فوری انواع بیمه نامه های:
عمر و سرمایه گذاری،مسئولیت،آتش سوزی،اتومبیل(ثالث وبدنه) ،باربری،مهندسی و …
?عدم نیاز به مراجعه شما به دفتر بیمه ما?
⏰ما در وقت و هزینه شما صرفه جویی میکنیم.

۰۲۱۸۸۳۸۵۲۴۸ تلفن
۰۲۱۸۸۳۸۵۲۴۷ تلفکس
۰۹۱۲۵۱۸۰۸۶۷ رجبی

https://t.me/iranianbimeh6928