کانال ویژه بورسی { معرفی سیگنال های سودده و شارپی به صورت رایگان فقط در ماه پایانی سال }.
کانالی متفاوت از آن چه تا به حال مشاهده کردید.
هر صبح معرفی سهام جهت نوسان گیری
باور نمیکنید عضو شوید -> قضاوت با خودتان است .
تبلیغ ما کیفیت کاریه ماست …
فقط یکبار امتحان کنید ، شگفت زده خواهید شد.

https://t.me/pelas_bourse