فقط یک قدم تا بورسی شدن فاصله دارید! با عضویت در کانال “بورسی شو” از سیگنال های حرفه ای خرید سهام بورس ایران بهرمند شوید. تازه… تحلیل ارز، سکه و بیت کوین هم داریم.
شانس یک بار در خونت رو میزنه… شاید امسال سال میلیونر شدن تو باشد.

https://t.me/boursysho