اولین ؛ معتبر ترین و پربازده ترین مرجع معرفی عمده فروشان پوشاک کشور به مغازه داران و شاغلین محترم صنف پوشاک
محل اجتماع و به هم پیوستن پوشاک فروشان در شبکه اجتماعی تلگرام و اینستاگرام

https://t.me/Bazareposhak