کانال اندیشه آفرینان شریف

معرفی تازه های علم و تکنولوژی،روش های جدید آموزش و آزمایش های جذاب،معرفی دوره های آموزش ضمن خدمت ویژه دبیران،معلمین آموزش و پرورش و مربیان پیش دبستان و مهدکودک

https://t.me/andishehsharif