با شما خواهیم بود با ما باشید . با قدرت
منتظر دریافت پیشنهادات و انتقادات شما هستیم. این کانال خود جوش و به صورت بیطرف جهت شنیده شدن و دیده شدن مشکلات و اقدامات ایجاد گردیده و وابسته به هیچ بخشی نمی باشد .

https://t.me/arteshvamardom