??? شیمی رو قورت بده?
? فرصتی بی نظیر برای دانش آموزان عزیز دهمی، یازدهمی و دوازدهمی?
کانال آموزش شیمی
✅ تحلیل سوالات شیمی کنکورهای سراسری 98
✅ شروع آموزش رایگان شیمی کنکور 99 و 1400
#استاد_عباس_نصرآبادی
دیگه نگران شیمی نباش?
اینجا شیمیت رو متحول کن??
@chem_nasr99

https://t.me/chem_nasr99