کانال آزمایشگر کوچک

?✨آزمایش های علمی سرگرم کننده برای کودکان✨?
داستان ها و کلیپ های علمی برای کودکان???
لذت بردن کودکان از جهان علم?

https://t.me/azmayeshgarkoochak