کانال آزمایشگر کوچک

🌟✨آزمایش های علمی سرگرم کننده برای کودکان✨🌟
داستان ها و کلیپ های علمی برای کودکان📖📚💿
لذت بردن کودکان از جهان علم🔭

https://t.me/azmayeshgarkoochak