پخش مواد غذایی لبخندفروش عمده مواد غذایی
هایب رانی ردبول 
رب و برنج و…

قیمت ها به صورت عمده میباشد
خرید بالای ۱۰۰هزارتومان ارسال رایگان در تهران

آدرس: میدان امام حسین(ع) خیابان منتظری خیابان ثارلله پلاک ۱۰۳
با مدیریت: عابدینی

۰۲۱-۳۳ ۳۵ ۳۵ ۲۱ 
۰۹۱۰-۴۸۲ ۱۰ ۴۵

 

https://t.me/pakhshelabkhand