نودینو آینده ای محکم

 

با توجه به اينكه تبليغات زيادي در اين رابطه شده است. براي آسودگي خاطر شما عزيزان يك هديه ويژه به عزيزاني كه عضو مي شوند تعلق مي گيرد.
تئاتر هملت و دونكيشوت (واقع در تئاتر شهر) + با پرداخت 50 هزار تومان صاحب دو بليط 40 هزارتوماني شويد.

https://t.me/nodino_02