نودینو آینده ای محکم

 

با توجه به اینکه تبلیغات زیادی در این رابطه شده است. برای آسودگی خاطر شما عزیزان یک هدیه ویژه به عزیزانی که عضو می شوند تعلق می گیرد.
تئاتر هملت و دونکیشوت (واقع در تئاتر شهر) + با پرداخت ۵۰ هزار تومان صاحب دو بلیط ۴۰ هزارتومانی شوید.

https://t.me/nodino_02