منابع سوالاتMSRT و تولیمو

دوستان عزیز، این کانال جهت اطلاع رسانی موارد مرتبط با آزمون MSRT و تولیمو، ارایه نمونه سوالات واقعی آزمون،راهنمایی جهت آمادگی برای آزمون و ارائه بسته های سوالات ادوار گذشته ۱۰۰ درصد واقعی می باشد.دکتر دشتی
۰۹۳۸۱۳۳۹۰۰۲
www.mchetest.ir
ادمین:
@drdashtimsrt

https://t.me/msrtdrdashti