مشاور تحصیلی سال۹۹-۹۸

کانال مشاوره دبیر خصوصی
همه چی به قیمت نیست
من محمد مهدی زمردیان مشاور،معاون و دبیر تمامی مقاطع در ۹ سال آموشی هستم.
علاقه ما=کیفیت ما
هزینه بسیار پایین یا توافقی ما=تعداد دانش آموز بالا
بهترین راه های مطالعه
افزایش یادگیری
خصوصی حضوری و غیر حضوری
خانم و آقا تمامی شهر های ایران
برنامه ریزی فردی
پشتیبان
میتونید تماس یا اکانت تلگرام تماس گرفته تمامی سوالات شما را پاسخ می دهیم.

https://t.me/moshaveretahsilii99