کانال خبری نصرت نیوز

گزیده ای از اخبار روز ایران و جهان 
با خبرگزاری نصرت نیوز 
@nosrat_news

 

https://t.me/nosrat_news