فروش فایل صوتی داستانبسم الله الرحمن الرحیم اینجانب زینب امکی دارای مدرک کارشناسی ارشدبیوشیمی ازمایشگاه هستم اینجانب نویسنده کتاب خورجینی ازقصه های قشنگ هستم دراین کانال اقدام به فروش فایل صوتی داستان میکنم که برای کودکان ونوجوانان وحتی بزرگسالان. بسیارموثرومناسب است وبه عقل انسان افزوده میشود ومیواندگره گشای مشکلات رفتاری انسان درطول مسیرزندگی باشد ولذت بخش است ولقمه اماده است که انسان درذهن دارد نحوه پرداخت ودریافت فایل درکانال گفته شده هرفایل صوتی برای فروش اسمش درکانال امده وقسمتی ازداستان تعریف شده که باسلیقه خودمیتوانید فایل انتخاب وخریداری نمایید چند نمونه فایل صوتی در کانال امده است معطل نکنید عضوکانال شوید وهمچنین هرکس سه فایل صوتی خریداری کند یک فایل به او مجانی داده میشودشما باخریداری این فایلها میتوانید نویسنده خبره ای شوید بسیارسپاسگزارم

https://t.me/faildastan

 

اینجانب زینب امکی نویسنده هستم فروشگاه اینترنتی فایل داستان وقصه صوتی بازکردم این فایلها برای کودک ونوجوان است بین سنین 8 تا 18 سال که میتواند تاثیربسزایی دراخلاق انهاداشته باشد وجذاب واموزنده وارزان قیمت است باصدایی زیبا وشکیل لقمه اماده رفتاری هستن که به صورت صدا بیشترنوع رفتاردرکودک ونوجوان ماندگار میشود

 

dastaneziba.sellu.ir