فروش عمده بدلیجات تیام

مژده به کسانی که دنبال قیمت دست اول و زیر قیمت بازار هستند. تولید و عرضه مستقیم بدلیجات دستساز به صورت عمده به سراسر کشور

https://t.me/tiamunderwear