کانال معتبر فروش انواع اکانت های PS4
PS4 Account seller
فروش اکانت قانونی… هکی.. ظرفیت یک
قرار دادن اکانت رایگان در کانال
تبلیغات دروغین درکانال نیست و شلوغ نیست
عودت مبلغ درصورت بروز مشکل از جانب فروشنده در اسرع وقت

https://t.me/ReyShop_PS4_ACCOUNT