فروشگاه تلگرامی TSFS یا به عبارتی telegram shop for shoppers، با برنامه ریزی منظم خود در نظر دارد تا محصولات مختلفی را با تنوع فوق العاده خود به نمایش اعضای خود درآورد

https://t.me/TSFStelegram_shop