این کانال برای بحث و جدل کردن فنای بارسا و رئال مادرید میباشد اگر مایل هستید قدرت تیم های خود را به رخ بکشید به این کانال بپیوندید

https://t.me/elclasicomb