آموزش بورس ایران ۰ تا ۱۰۰

👈انواع .یلترهای سایت tsetmc

👈نحوه سرمایه گذاری بدون ضرر

@B5555sh ارتباط با ادمین ومشاوره 👈

https://t.me/amoozeshboursee